MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny, Brno

Kontakt
 • Fakultní nemocnice u Sv. Anny, Brno
 • Pekařská 53, 65691 Brno
  Telefon: +420 543 182 673
  Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní informace

Vedení MS Centra: MUDr. Michal Dufek

Po konstituování Lékařské fakulty v r. 1919 vznikla „Klinika pro choroby duševní a nervové Masarykovy university v Brně“. Roku 1948 se Neurologická klinika osamostatňuje a jejím vedoucím se stává Prof. Popek. Fakticky se však obě disciplíny vymezují jako samostatné obory až v počátku padesátých let.


Praktické informace

Do MS Centra se mohou pacienti objednávat telefonicky (+420 543 182 673, +420 543 182 675) nebo písemně (MS centrum neurologické kliniky FN u sv. Anny, Pekařská 53, Brno 656 91).


Personální obsazení MS Centra
 • vedoucí lékař: MUDr. Michal Dufek, Ph.D.
  lékaři: MUDr. Jan Tomčík
  sestry: Jitka Cont, Ilona Bučková

O MS centru

Pracoviště se stává moderním se vznikem pomocných vyšetřovacích metod: v r. 1927 vzniká při klinice likvorologická laboratoř, po II. světové válce se objevuje v r. 1946 první elektroencefalografický (EEG) přístroj firmy RAHM – díky pomoci UNRA. Neuroradiologické diagnostické přístroje umožňují provádění pneumoencefalografií a arteriografií mozkových tepen od r. 1957 (od 70. let CT, od konce 80. let NMR). Další přístrojový park je rozšiřován v r. 1958 o elektromyograf (EMG) firmy DISA. Postupem let se zmnožují a modernizují EEG a EMG přístroje o možnost vyšetření evokovaných potenciálů. Od r. 1995 je rozšířeno diagnostické spektrum o video – EEG monitorování.

Během posledních let se podařilo pracovnímu týmu posunout pracoviště mezi přední v republice i Evropě:

 • – Bylo vytvořeno Centrum pro epilepsie, Centrum pro abnormální pohyby a Parkinsonovu nemoc Iktové centrum a MS centrum.
  V rámci neurofyziologického programu je prováděno celé spektrum neurofyziologických vyšetřovacích metod - některé programy provádíme jako jediní v ČR.
  Výzkumné aktivity jsou v současnosti podpořeny grantem GAČR „Regulace motoriky a její terapeutické ovlivnění“. Je zajištěna finanční podporu z Yamanouchi Foundation pro téma „Localisation of epileptic processes in the brain and their therapeutical affectation“. Realizuje se zde výzkumný záměr LF MU s názvem „Plasticita řídících systémů CNS a možnosti jejího ovlivnění“.

Aktivity MS centra

 • – osobní odborné styky se spolupracovníky ze zahraničí, a to oboustranně prospěšnou kooperací s kolegy ze zemí Evropské unie, ale také USA a Kanady.
  rozsáhlé publikační aktivita osobními prezentacemi na sjezdech a v odborných časopisech tuzemských i zahraničních. Každý rok vycházejí publikace v mezinárodních impaktovaných časopisech.

Činnost MS centra neurologické kliniky Fakultní nemocnice u Sv. Anny byla zahájena 1. 1. 2005.


Poslední aktualizace 11/2016