MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN v Motole Praha 5

Kontakt

Fakultní nemocnice v Motole, 2. LF UK
V Úvalu 84
15006 Praha 5 – Motol
Telefon: +420 224 436 881
Fax: +420 224 436 820
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Základní informace

Vedení MS Centra: MUDr. Eva Meluzínová

V duchu původního zaměření kliniky prosazované prof. MUDr. F. Hanzalem byla zřízena Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních a zánětlivých onemocnění. Autoimunitní choroby nervového systému, zejména demyelinizační onemocnění a choroby ze skupiny roztroušené sklerózy (RS) představují velmi časté onemocnění a nemocným je trvale věnována značná pozornost. Nejpočetněji jsou na klinice zastoupeni nemocní postižení demyelinizačním onemocněním ze skupiny RS.

Nemocní jsou ve spolupráci s terénními specialisty a obvodními lékaři dlouhodobě sledováni v poradně pro demyelinizační onemocnění.


Praktické informace

Do MS Centra se mohou pacienti objednávat telefonicky (+420 224 436 881) nebo písemně (MS centrum neurologické kliniky FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol 150 06).


Personální obsazení MS Centra

Lékaři
MUDr. Petra Lišková
MUDr. Eva Houžvičková
MUDr. Mgr. Jana Libertínová
MUDr. Eva Hynčicová

Sestry
Jana Jindrová
Lenka Ondračková


Další informace

MS centrum se zařadilo mezi uznávaná pracoviště, zajišťující superkonziliární péči velkému počtu pacientů s roztroušenou sklerózou nejmodernějšími léčebnými postupy. Podílí se i na mezinárodních klinických studiích hodnotících imunomodulační a imunosupresivní léčbu. Klinika pokračuje díky výborně fungující likvorologické laboratoři ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a dalšími pracovišti Univerzity Karlovy ve výzkumu role neurotropních agens (herpetické viry, spirochety, neurotropní agens) v etiopatogenezi zánětlivých, autoimunitních a demyelinizačních onemocnění.

Centrum pro léčbu a diagnostiku demyelinizačních onemocnění zahájilo svou činnost v roce 2000. V současné době je zde sledováno a léčeno více než 1000 pacientů převážně s roztroušenou sklerózou (RS), roční nárůst pacientů je kolem 150. Zároveň zajišťujeme návaznost péče pro pacienty Kliniky dětské neurologie FN v Motole. Pacienti přicházejí do centra s diagnózou již stanovenou, nebo je diferenciálně diagnosticky upřesněna během hospitalizace. Všichni pacienti jsou, za předpokladu splnění indikačních kritérií, léčeni léky prvé nebo druhé linie. Některým jsou nabízeny nové léky v rámci probíhajících klinických studií.
Součástí centra je denní stacionář, kde je podávána intravenózní léčba. Součástí stacionáře je i monitorované lůžko. Všem nemocným léčeným interferony-β je monitorována biologická účinnost léčby stanovením tvorby neutralizačních protilátek vyšetřením mRNA proteinu MxA.Specifické problémy pacientů jsou řešeny ve spolupráci s dalšími pracovišti:

Klinický psycholog FN v Motole Ph.Dr. Martin Jung, neurologická klinika.

Urologická klinika FN v Motole urodynamické vyšetření a léčba sfinkterových poruch.

Oční klinika FN v Motole  vyšetření a sledování pacientů se zánětem očního nervu (MUDr. Květoslava Ferrová).

Gynekologicko-porodnická klinika Podolí – sledování v průběhu gravidity a v šestinedělí, léčba hormonálních poruch (MUDr. Petra Hanulíková).

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN v Motole zařazení nemocných do rehabilitačních programů jak ambulantních, tak za hospitalizace (prim. MUDr. Martina Kövári).


Poslední aktualizace 05/2017