Mám zájem o příspěvek

Motto: "Dobré projekty by měly být realizovány."

Nadační fond IMPULS byl založen s cílem podpořit projekty v oblasti výzkumu, vědy, osvěty a terapie roztroušené sklerózy mozkomíšní. Na tyto účely poskytuje právnickým i fyzickým osobám účelově vázané příspěvky. Mohou být ve formě peněžní, materiální a postoupení či poskytnutí práv.

Účelově vázaný nadační příspěvek lze poskytnout právnickým či fyzickým osobám zabývajícím se terapií, rehabilitací, výzkumem či osvětou demyelinizačních onemocnění.

Zájemci o nadační příspěvek mohou zasílat písemné žádosti  na adresu Nadačního fondu IMPULS. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada, která může požádat nezávislého odborníka o odborné posouzení projektu.

Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku ke stažení:

  • Formulář ve formátu MS Word (DOC)
  • Formulář ve formátu PDF
  • Neformátovaný formulář v obyčejném textu (TXT)

Chcete, abychom Vám žádost zaslali emailem? Kontaktujte nás.>

Přáli bychom si, aby dobré nápady nezůstávaly schované na dně šuplíku. Chceme, aby se o nich vědělo a aby se na nich pracovalo. Věříme, že je pomůžeme realizovat.